ข้อตกลงและเงื่อนไข

**ขอบเขตความรับผิดชอบในการสั่งสินค้าและการนำเข้าสินค้า **เรียนลูกค้าทุกท่าน”ต้อง”อ่านข้อมูลให้ชัดเจน ทางเราถือว่าทุกท่าน

ที่ส่งใบสั่งซื้อได้รับการยอมรับตามเงื่อนไงที่แจ้งแล้วทั้งสิ้น

– ทางเราไม่รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณี ผิดสี ผิดขนาด ผิดแบบ ในกรณีที่สินค้า ที่ส่งมาไม่ถูกต้อง

เนื่องจากทางเราเป็นเพียงตัวกลาง ในการสั่งสินค้าที่ทางลูกค้า เป็นผู้เลือกร้านค้าด้วยตนเองเท่านั้น

เราไม่สามารถ เปลี่ยนหรือคืนได้ แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของทางเราที่สั่งสินค้าผิด ทางเรายินดีคืนเงิน

ในกรณีที่ลูกค้าทำใบแจ้งของขาด หรือ Refund เข้า มา แล้วทางเราเช็คไปยังร้านค้า

หากทางร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าต้นทาง ยืนยันกลับมาว่าส่งมาครบ หรือ ไม่คืนเงิน

ทางเราก็ไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้

– ในกรณีที่สินค้าบุบสลาย ไม่สมบูรณ์แบบ แตกหักหรือเสียหาย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

เนื่องจากความเสียหายอาจเกิด ในระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งใช้เวลาขนส่่งค่อนข้างนาน

และไม่ได้ซื้อ ประกันภัยไว้ เนื่องจากสินค้ามีจำนวนมาก ทางโกดังไม่สามารถทราบได้ว่าสินค้าคืออะไร

เพราะฉนั้นก่อนเลือกซื้อสินค้าประเภทไหน ควรสอบถามข้อมูลก่อน ให้ชัดเจนว่าเป็นสินค้าประเภทไหน

และต้องใช้การระมัดระวัง อาจมีความเสี่ยง ต่อการเสียหายได้ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูล หรือขอคำแนะนำได้ก่อนสั่งสินค้า

-ในกรณีที่สินค้าเกิดความล่าช้า ที่เกิดจากทางร้านค้าที่สั่งซื้อจัดส่งล่าช้า ทางเราจะไม่สามารถทำเงินคืนให้ได้ทันที

แต่จะต่อรองกับทางร้านค้าให้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรอสินค้า และเมื่อทางร้านที่สั่งซื้อสินค้าคืนเงินมา

ทางเราจึงจะทำเงินคืนให้กับทางลูกค้าได้ตามระบบ

-ในกรณีที่สินค้าไม่ถึงโกดังจีนเนื่องจากมีร้านบางร้านในจีนที่แจ้งเลขพัสดุ ไม่ตรง ไม่สามารถติดตามได้

หรือพบว่าทางร้านค้าไม่ได้จัดส่งสินค้า ให้กับเราจริงๆ จะสามารถทำเงินคืน ให้กับทางลูกค้าได้

-ในกรณีที่ทางร้านค้าไม่คืนเงินค่าสินค้า เมื่อเราได้สั่งสินค้า และชำระเงินไปแล้ว

เนื่องจากทางเราเป็นเพียงตัวกลางสั่งสินค้าและทางลูกค้า เป็นผู้เลือกร้านค้าเอง

ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ เนื่องด้วยมีรายการสั่งสินค้าจำนวนมาก

ไม่สามารถตรวจสอบประวัติร้านค้าได้ทุกร้าน แต่เราจะพยายามติดตามเงินคืนและ

แสดงรายละเอียดคำตอบที่ได้จากการคุยกับ ทางร้านค้า ในการติดตามทวงให้ทราบไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจในเรื่องของการรับผิดชอบ

ที่ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ในบางกรณี ดังที่กล่าว

เพราะทางเราได้ชำระเงินให้ทุกท่านจนเสร็จกระบวนการสั่งซื้อไปแล้ว

โดยทางลูกค้า สามารถสอบถามขอรายละเอียดต่างๆ ได้เสมอ

และทางเราสัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ในการประสานงาน ติดตามทวงถาม

ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินคืนจนถึงที่สุด ขอบคุณค่ะ